Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της OSMOS HELLAS ΜΟΝ ΙΚΕ Εντάσσεται Άμεσα στο Πρόγραμμα Πρόληψης Καρκίνου Παχέως Εντέρου

Πρόγραμμα Πρόληψης Καρκίνου Παχέως Εντέρου

Το Self Test Πρόληψης Καρκίνου του Εντέρου iFOB/ FIT Κασέτα Ταχείας Πρόληψης της ALL TEST που διανέμει η εταιρεία μας, είναι εκ των πρώτων σχετικών τεστ αυτοδιάγνωσης που συμμετέχει στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Ειδικότερα θέματα Υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας, Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου» (ΚΥΑ Αριθμ. Δ1β/ΓΠ. Οικ. 30644)

Η δράση όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «αποσκοπεί στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, στη βελτίωση των δεικτών της θνησιμότητας που δύναται να προληφθεί, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών» και προβλέπει τη συμμετοχή των φαρμακείων σε επιμέρους ενέργειες.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και απευθύνεται σε 2,8 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες περίπου, ηλικίας 50-69 ετών.

Το Self Test Πρόληψης Καρκίνου του Εντέρου iFOB/ FIT Κασέτα Ταχείας Πρόληψης της ALL TESTTM που διανέμει η εταιρεία μας είναι ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και πληροί το σύνολο των προκαθορισμένων προδιαγραφών.

Παράλληλα η Osmos Hellas ήδη προχωράει σε εξαιρετικά συμφέρουσα κοστολόγηση για όλες τις βαθμίδες του κλάδου εμπορίας φαρμάκων (υπερχονδρική, χονδρική, μέχρι και μεμονωμένο φαρμακείο).

Αλλά επίσης, εκτιμώντας την αξία του προγράμματος για την φροντίδα της καλής υγείας του πληθυσμού και την πρόληψη ενός εκ των συχνότερα εμφανιζόμενων μορφών καρκίνου, αλλά σχεδόν απόλυτα θεραπεύσιμου, εφαρμόζει μία ευρεία δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έτσι ώστε το 1% από το σύνολο των πωλήσεων των Self Tests Πρόληψης Καρκίνου του Εντέρου iFOB/ FIT Κασέτα Ταχείας Πρόληψης θα δίνονται απευθείας στο Χατζηπατέρειο Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού (Κ.Α.Σ.Π.) που παρέχει προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας σε παιδιά ως 14 ετών.
Η Κοινωνική Δράση θα υλοποιείται από την Osmos Hellas καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος «Ειδικότερα θέματα Υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας, Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και το Self Test Πρόληψης Καρκίνου του Εντέρου iFOB/ FIT Κασέτα Ταχείας Πρόληψης της ALL TESTTM βρισκόμαστε στην διάθεσή σας.

Για την OSMOS HELLAS Μ. ΙΚΕ

Φωτεινή Λουμπαρδιά
CEO

Επιστολή αποδοχής δωρεάς από Χατζηπατέρειο Ίδρυμα

Scroll to Top