Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο ευαίσθητος ευρύτερος χώρος της υγείας στον οποίο δραστηριοποιείται η Osmos Hellas είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με ανθρωποκεντρική στόχευση. Αυτή η σύνδεση ενισχύεται ακόμη περισσότερο στην Osmos Hellas από την προσωπική τοποθέτηση της διοίκησής της η οποία θεωρεί πως η εταιρική μας οντότητα δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη χωρίς την έμπρακτη συμβολή μας στο κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και αλληλεπιδράμε, επηρεάζοντας η εταιρία αλλά και επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης μας. 

 

 

Έτσι, οφείλουμε έμπρακτα να αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβομαστε δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

 

Στην Osmos Hellas ολοκληρώνουμε την Κοινωνική μας Εταιρική Ευθύνη με δράσεις υποστήριξης κυρίως σε Ιδρύματα Κοινωνικής Μέριμνας. Μεταξύ αυτών το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού (Κ.Α.Σ.Π.) και το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας.

 
Scroll to Top